Geloven Nu

Vorig jaar september wilden wij starten met een nieuwe groep Geloven Nu. Vanwege corona is hier echter niets van terechtgekomen. Wij willen nu komende september een nieuwe poging wagen. Er kunnen nog nieuwe aanmeldingen bij.

Geloven nu is bedoeld om mensen in gesprek te brengen over hun eigen leven en ideeën aan de hand van Bijbelverhalen. Het is een mogelijkheid om op een nieuwe manier met elkaar over het geloof te spreken. Het doel is niet onderricht, maar ontmoeting. Een ontmoeting waarin ieder die dat wil, aan bod kan komen en waarin er goed naar elkaar geluisterd wordt. Wat er in de groep gezegd wordt ,wordt niet verder naar buiten gebracht. 

We werken aan de hand van een boekje waarin acht bijeenkomsten staan. Uitgangspunt is een Bijbeltekst. Deze wordt toegelicht. Het is de bedoeling dit thuis vooraf te lezen. Op de avond zelf wordt de Bijbeltekst nogmaals, nu hardop, gelezen en zijn er een aantal vragen die de tekst in het heden plaatsen. Ter afsluiting is er een meditatie afbeelding en een afsluitend gebed. 

Geloven Nu groepen kunnen oecumenisch zijn, protestants of katholiek. De groep die zich voor vorig jaar september ingeschreven had was oecumenisch. In de gesprekken weet ik uit ervaring dat dit een bijzondere dynamiek geeft. In mijn vorige woonplaats had ik twee van dergelijke groepen, die trouw jarenlang iedere maand samen kwamen. Soms viel er iemand af, soms kwam er iemand bij. De leeftijd was heel divers, van 30 tot 80 jaar.

Wilt u meer informatie? U kunt mij telefonisch of per mail benaderen.

Trudy de Ruiter-Jansen, tel. 0622606292, mail ggmderuiter@hotmail.com.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.