Oecumenisch avondgebed in de Goede Week

Op maandag-, dinsdag- en woensdagavond in de Goede Week, dus op 11, 12 en 13 april is er een oecumenisch avondgebed in de Amstelkerk. Dit begint om 19.30u. en duurt ongeveer een half uur. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Het is een mooi initiatief om zo de weg naar Pasen intensief te beleven. Omdat de verschillen tussen de kerkelijke liturgie vanaf Witte donderdag tot de Paaswake zo verschillend is is in de Raad van Kerken besloten deze vieringen met de eigen geloofsgemeenschap te viering.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.