Stem mee over de nieuwe naam voor de parochie

Onze parochie krijgt een nieuwe naam. Een naam die voor parochianen en anderen mag getuigen von ons geloof in Jezus Christus. Door het bisdom zijn richtlijnen vastgesteld met de voorwaarden waaraan een naam voor een parochie dient te voldoen. De huidige naam, Parochie Amstelland, voldoet niet aan die voorwaarden omdat de naam verwijst naar een regionale achtergrond. Onze pastores hebben drie namen geselecteerd die voldoen aan de richtlijnen van het bisdom en die zij passend vinden bij onze parochie, nu en in de toekomt. Door mee te stemmen kunt u invloed uitoefenen op de keuze van de definitieve naam van onze parochie.

In de Spirit van September staat op bladzijde 12 een QR-code die u met uw mobiele telefoon kunt scannen. De QR-code staat onder dit artikel. Maar u kunt ook stemmen door het invullen van de bon die ook op bladzijde 12 in de Spirit staat. Deze bon kunt u inleveren bij de brievenbus van de pastorie van onze St. Urbanuskerk. U kunt kiezen uit drie namen: De Heilige Maria Parochie, Licht van Christus Parochie of de Heilige Jacobus Parochie.

Laat uw stem voor 1 november horen.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.