24 september Oecumenische viering in de Amstelkerk om 10.00u.

Op zondag 24 september is er om 10.00 uur een oecumenische viering in de Vredesweek.

Deze zal plaatsvinden in de Amstelkerk te Ouderkerk met als voorgangers ds. Benedikte Bos en pastor Eugène Brussee. Musici zijn Laurens de Boer en Eric Jan Joosse en het St. Caeciliakoor en Cappella Nova verlenen muzikale medewerking. Thema van de dienst: “Zoals een mantel om mij heengeslagen…”

De collectes zijn voor Sam’s kledingactie en voor de plaatselijke Raad van Kerken.

De toekomst van de kerk (gesprek aansluitend aan de oecumenische dienst) op 24 september

Na afloop van de oecumenische dienst -en na een kopje koffie- zal er, met wie wil, een samenkomst gehouden worden waarin we nadenken over de toekomst van de kerk. Een groots thema natuurlijk, maar het blijft behapbaar! Dat doen we door eerst terug te kijken naar hoe het vroeger was en vanuit positieve ervaringen van vandaag de dag kijken we naar de toekomst. Wat willen we de komende generaties meegeven? 

We eindigen deze samenkomst met een eenvoudige lunch.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.