Deze website is gestopt; de geloofsgemeenschap is nu onderdeel van de R.K. Heilige Maria Parochie. Daartoe behoren ook de gemeenschappen van de St. Urbanus Amstelveen-Bovenkerk. Titus Brandsma, de Augustinus en De Goede Herder.Lees verder …

Op zondag 29 augustus 2021 is er om 10:30 uur een gezinsviering uit de St. Urbanuskerk in Ouderkerk. Uw voorgangers zijn pastor G. van Tillo, pastor E. Brussee en pastor D. Broersen, en de viering wordt vocaal omlijst door het jeugdkoor Urbanissimo o.l.v. Ria de Bruijn en Leoni Sitvast.Muzikale begeleiding:Lees verder …