In onze locatie hechten we sterk aan elkaar. Daar hoort bij dat we elkaar aandacht geven op belangrijke momenten in ons leven en als het allemaal eens wat minder gaat. Omdat dit niet altijd lukt zoals we wel zouden willen, is er in de locatie de bezoekgroep, opgericht op 9 december 1988 door de toenmalig pastoor Van Ombergen. Op gestructureerde wijze proberen de leden van de bezoekgroep te doen wat er van een hechte gemeenschap verwacht wordt. Hiervoor hebben mensen die kunnen luisteren en hun eigen verhaal even opzij kunnen zetten, zich beschikbaar gesteld.

Bezoekgroepleden gaan op bezoek bij zieken thuis, in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Ook ouderen en gemeenschapsleden die een (huwelijks)jubileum te vieren hebben, worden door een van de leden van de bezoekgroep bezocht. Het is tevens mogelijk om de H. Communie thuis te ontvangen.

In de laatste jaren heeft de bezoekgroep moeten besluiten om niet meer alle jubilarissen te bezoeken; er is gewoon te veel werk voor de kleine groep. Daarom krijgen de mensen die 25 jaar of 40 jaar zijn getrouwd een kaart van de locatie. Gelukkig is men daar ook blij mee.

Laat u horen!

Wat de vanzelfsprekendheid van de bezoekgroep betreft, is zij afhankelijk van de berichten van en over zieken en aanvragen voor bezoeken en H. Communie. Dat vraagt actie van de gemeenschap om berichten door te geven. De bezoekgroep weet veel maar niet alles.

Indien u het op prijs stelt bezoek te ontvangen van iemand van de locatie of een pastor, dient u dit zelf door te (laten) geven aan de pastorie (020-4961320).

Vertrouwelijkheid

Voor de bezoekgroep geldt dat zij vertrouwelijkheid hoog in het vaandel heeft staan. Gesprekken en bezoeken blijven dan ook iets tussen bezoekgroeplid en u. Soms worden bezoeken anoniem besproken in een van de bijeenkomsten van de bezoekgroepleden omdat er vragen of problemen naar voren zijn gekomen. Soms wordt op verzoek de pastor ingeschakeld. Alles wat besproken wordt blijft ook hier in vertrouwelijkheid.

De bezoekgroep komt eens per acht weken bij elkaar, evalueert met de pastor de afgelopen periode en spreekt lopende zaken door met elkaar. Tussendoor houden zij – indien nodig – contact met de pastor. Daarnaast zorgt de bezoekgroep met Nationale Ziekendag (september), Kerstmis Pasen voor een attentie voor zieken en/of nabestaanden.

De bezoekgroep hoopt nog lang door te gaan, met bezielde mensen en uit belangeloze naastenliefde voor elkaar. Als u er voor voelt om ook bezoekwerk te doen, dat bent u van harte welkom bij de bezoekgroep.