Vergeving

Het vergeven van zonden en fouten is binnen de rooms katholieke kerk een apart sacrament dat teruggrijpt op het doopsel. Het is niet als vervanging bedoeld voor het goed maken van je fouten naar anderen toe, want ook dat blijft belangrijk. Maar vanuit het verlangen om fouten echt achter je te laten en een nieuwe start te maken, kun je bij een priester biechten en vergeving krijgen. Voor het sacrament van de biecht kan men rechtstreeks contact opnemen met pastoor E. Jongerden (06-51265724) of indien gewenst voor of na de Eucharistie met de dienstdoende priester.