De Bijbelwerkplaats is een project waarvan het initiatief ligt bij de protestantse en de katholieke kerk van Ouderkerk, maar staat uitdrukkelijk open voor alle belangstellenden.

We praten met elkaar over de Bijbel. Heeft deze ons nog iets te zeggen in deze tijd? Geeft de Bijbel antwoord op vragen, die bij ons opkomen als we naar het journaal kijken? Kan iemand mij helpen om de Bijbel beter te begrijpen?
Immers de Bijbel is niet makkelijk zomaar te begrijpen. Je moet wel iets van culturele en historische achtergronden weten.
Daarom is er deze werkplaats om met elkaar, jongeren en ouderen, dit boeiende boek te gaan ontdekken.
Met de naam “werkplaats” geven we de werkwijze en sfeer aan. Zoals in een workshop word je uitgedaagd zelf aan de slag te gaan met de gepresenteerde tekstgedeelten.

De werkplaats is op dinsdag 26 oktober, 23 november, 21 december. De data voor het voorjaar 2022 worden t.z.t. in overleg met de deelnemers vastgelegd. Aanmelding vooraf is niet nodig, U kunt zomaar komen en er zijn geen kosten aan verbonden.
Op de www.kerkenouderkerk.nl kunt u alle recente informatie over de Bijbelwerkplaats vinden en kan het werkmateriaal gedownload worden.

Plaats: Gebouw Amstelstroom, Kerkstraat 12, 1191 JB Ouderkerk aan de Amstel

Informatie

Bijbeldeskundige Martin de Boer (voormalig hoogleraar exegese), het liefst via de mail: mcdeb@planet.nl of 06-81290101