Eucharistie

Het ontvangen van de heilige hostie staat niet los van de viering als geheel. Daarom heet dit sacrament het sacrament van de Eucharistie waarbij dus behalve de heilige hostie ook de woorddienst is bedoeld. Dit sacrament, dat we dagelijks mogen ontvangen, helpt ons om meer te lijken op degene die we navolgen: Jezus zelf.

Eerste Communie

In het ontvangen van de hostie ontvangen we het lichaam van Christus. Communie betekent gemeenschap, We gaan een verbinding aan met Christus in het brood en zijn verbonden met elkaar als gelovigen omdat we eten van hetzelfde brood. Het ontvangen van het heilig brood kan plaatsvinden binnen een Eucharistieviering of bij een Woord & Communieviering.
Voor kinderen is de Eerste Communie een belangrijke ervaring omdat ze voor het eerst mogen ‘meedoen’ met de volwassenen. De minimumleeftijd van de Eerste Communie is 8 jaar omdat kinderen dan geacht worden het onderscheid te kunnen maken tussen gewoon brood en de hostie die wij ontvangen als het lichaam van Christus.

Eerste Communievoorbereiding

Jaarlijks worden de (opgegeven) kinderen vanaf groep 4 van de basisschool voorbereid op hun Eerste Communie. De kinderen komen acht keer bij elkaar in de pastorie om inhoudelijke en met creatieve werkvormen voorbereid te worden op hun Eerste Communie, vertrouwd te raken met God, om te (leren) bidden en verhalen over Jezus te horen. Daarnaast worden er 2 middagen besteed aan uitleg rond de Eucharistie. Ook worden de communicantjes rondgeleid in de kerk en is er een bezoek aan bakker Out om samen brood te bakken. De ouders of verzorgers worden bij het eerste communieproject betrokken door deelname aan drie ouderavonden. Ouders worden ook betrokken bij de voorbereiding op de viering en het versieren van de kerk. Na de communieviering volgt een evaluatieavond voor de ouders onder het genot van een drankje en een hapje en worden de foto’s bekeken. Ook voor de kinderen is er meteen na hun Eerste Communie een evaluatiemiddag.

Voor de Eerste Communie van 2021 kunt u informatie vragen en uw kind opgeven bij: Pastor-diaken Eugène Brussee (020 4961320). Ook kunt u hiervoor het contactformulier van onze website gebruiken. Vermeld hierbij:

  • Achternaam
  • Voornaam kind
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres