Dit omvat alle cursussen, (geloofs)gesprekken en (thematische) bijeenkomsten die georganiseerd worden op het gebied van het christelijk geloof, Bijbel, maatschappelijke thema’s in het licht van het geloof, theologische vraagstukken en persoonlijke levensbeschouwing.

Hieronder vindt u enkele activiteiten die momenteel worden gegeven.

Meer informatie bij pastor-diaken E. Brussee
Telefoon 020-4961320 en e-mail: e.brussee@rkamstelland.nl
Zie voor het cursusaanbod van de hele parochie de website van RK Amstelland.

Bijbelstudie (Bijbelwerkplaats)

De Bijbelstudie onder de naam ‘Bijbelwerkplaats’ is een initiatief van de protestantse en de katholieke kerk van Ouderkerk en staat open voor alle belangstellenden. Aan de hand van een Bijbelboek dat eerst kort wordt ingeleid, praten we met elkaar over de Bijbel. Met de naam “werkplaats” geven we de werkwijze en sfeer aan. Zoals in een workshop word je uitgedaagd zelf aan de slag te gaan met de gepresenteerde tekstgedeelten. Voorkennis van de Bijbel is niet nodig.

De werkplaats is elke tweede dinsdag van de maand van 20-21.30 uur en vindt plaats in de Amstelstroom van september t/m mei. Aanmelding is fijn maar niet noodzakelijk. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Op de website onder “activiteiten” kunt u alle recente informatie over de Bijbelwerkplaats vinden.
Plaats: Gebouw Amstelstroom, Kerkstraat 12, 1191 JB Ouderkerk aan de Amstel
Informatie: Martin de Boer, het liefst via de mail: mcdeb@planet.nl of 06-81290101.

Geloofsgroep

In 2019 zijn de St. Urbanuskerk en de Amstelkerk samen een geloofsgroep begonnen met als naam: ‘gesprekken over geloof’. Na een inleiding over een geloofsonderwerp was er gelegenheid in deelgroepjes en met verschillende werkvormen met elkaar in gesprek te gaan over geloof.

Eind 2020 of begin 2021 zal begonnen worden met een vervolg op deze groep met als titel ‘Geloven Nu’. Ook in deze groep zal het gesprek over geloofsonderwerpen voorop staan. Voorkennis is niet vereist en er is ruimte voor vragen en het delen van eigen ervaringen.

Informatie: Pastor-diaken E. Brussee, tel.: 020-4961320, e-mail: e.brussee@rkamstelland.nl

Geloven Nu

Geloven nu is bedoeld om mensen in gesprek te brengen over hun eigen leven en ideeën aan de hand van Bijbelverhalen. Het is een mogelijkheid om op een nieuwe manier met elkaar over het geloof te spreken. Het doel is niet onderricht, maar ontmoeting. Een ontmoeting waarin ieder die dat wil, aan bod kan komen en waarin er goed naar elkaar geluisterd wordt. Wat er in de groep gezegd wordt, wordt niet verder naar buiten gebracht. 

We werken aan de hand van een boekje waarin acht bijeenkomsten staan. Uitgangspunt is een Bijbeltekst. Deze wordt toegelicht. Het is de bedoeling dit thuis vooraf te lezen. Op de avond zelf wordt de Bijbeltekst nogmaals, nu hardop, gelezen en zijn er een aantal vragen die de tekst in het heden plaatsen. Ter afsluiting is er een meditatie afbeelding en een afsluitend gebed. 

Geloven Nu groepen kunnen oecumenisch zijn, protestants of katholiek. In de gesprekken weet ik uit ervaring dat een oecumenische groepen een bijzondere dynamiek geeft. In mijn vorige woonplaats had ik twee van dergelijke groepen, die trouw jarenlang iedere maand samen kwamen. Soms viel er iemand af, soms kwam er iemand bij. De leeftijd was heel divers, van 30 tot 80 jaar.

Wilt u meer informatie? U kunt mij telefonisch of per mail benaderen.

Trudy de Ruiter-Jansen, tel. 0622606292, e-mail ggmderuiter@hotmail.com.

Alphacursus

Alpha, kennismaking met het christelijk geloof!
Speciaal voor:

  • mensen die het christelijk geloof willen verkennen
  • mensen die nieuw zijn in de kerk
  • mensen die de basiselementen van het christelijk geloof nog eens willen doornemen

Wat houdt het geloof nu eigenlijk in? Veel is niet of niet meer bekend. In de Alpha-cursus komen in tien bijeenkomsten de grote thema’s van het christelijke geloof aan bod. En elke keer is er veel ruimte voor gesprek met elkaar: gelovige mensen of twijfelaars, iedereen is welkom vanuit zijn of haar achtergrond. Het samen eten vooraf is heel gezellig en maakt de overgang naar het gesprek erna wat soepeler.

In een samenwerking tussen de St. Urbanuskerk en de Amstelkerk hebben we een aantal jaren een Alpha-cursus georganiseerd voor mensen die meer wilden weten van de basis van het christelijk geloof of zich er opnieuw in wilden verdiepen. We kwamen samen met mensen van verschillende leeftijden (van twintigers tot mensen in de tachtig).

De opzet is als volgt: na een gezamenlijke maaltijd is er telkens een korte inleiding over bijvoorbeeld de Bijbel over bidden of over andere onderwerpen uit het christelijk geloof. Daarna is er een gesprek dat begeleid wordt door twee gespreksleiders.

Omdat we gedurende 10 weken elke week samenkomen is het een intensieve cursus, maar de ervaring leert dat het voor de deelnemers een hele verrijkende ervaring is. Een eerdere deelnemer vertelt: ‘Ik heb er veel aan gehad. De Alpha cursus brengt je bij de basis van het christelijk geloof: wat kan ik met de Bijbel, wat is bidden? Ik ging opnieuw nadenken over onderwerpen die tot dan toe voor mij vanzelfsprekend waren geweest. Daarnaast vond ik het fantastisch om te horen over de ervaringen van anderen. Behalve de motivatie verschilden we veel in achtergrond, zoals leeftijd, geslacht, gelovig of juist niet. De oprechte emoties van anderen raakten me diep en lieten me zien dat het geloof in God niet eenvoudig is.’

Bij voldoende belangstelling (minimaal 5 deelnemers) zullen we opnieuw een Alpha-cursus aanbieden.

Informatie: Pastor-diaken E. Brussee, tel.: 020-4961320, e-mail: e.brussee@rkamstelland.nl