Interkerkelijk Stencilbureau

Het Interkerkelijk Stencilbureau is een initiatief van de Raad van Kerken, een van de oudste activiteiten van de Raad van Kerken. Hier wordt alles gedrukt en worden stukken gekopieerd voor de beide kerken. Dit stencilbureau zat tot voor kort in het Gezellenhuis, maar moet daar uit i.v.m. de de verkoop van dit pand. Weet u een mogelijkheid om dit stencilbureau ergens anders onder te brengen? Wij zijn naarstig op zoek naar een nieuwe locatie.

Kosterswoning of Parochiehuis

Vlak naast de kerk en het kerkhof staat een kleine woning van twee verdiepingen. Het is de voormalige kosterswoning. Momenteel is dit huisje niet geschikt voor bewoning en gebruik. De zaal beneden wordt een keer per week gebruikt voor de repetities van het Caeciliakoor en kan worden verhuurd aan derden.