Gezellenhuis

Het voormalige verenigingsgebouw van de Sint Urbanus bestaat uit twee delen. Het voorhuis met woning en de grote houten zaal met aanbouw. Het geheel is een rijksmonument. In het verleden speelde zich hier het rijke katholieke verenigingsleven af. Thans is het houten gebouw niet meer in gebruik. In het woonhuis bevindt zich het Interkerkelijk Stencilbureau.

Voor de ontwikkelingen rondom het Gezellenhuis verwijzen wij naar de website www.urbanus-rc.nl

Interkerkelijk Stencilbureau

Het Interkerkelijk Stencilbureau is een initiatief van de Raad van Kerken, een van de oudste activiteiten van de Raad van Kerken. Hier wordt alles gedrukt en worden stukken gekopieerd voor de beide kerken.

Kosterswoning of Parochiehuis

Vlak naast de kerk en het kerkhof staat een kleine woning van twee verdiepingen. Het is de voormalige kosterswoning. Momenteel is dit huisje niet geschikt voor bewoning en gebruik. De zaal beneden wordt een keer per week gebruikt voor de repetities van het Caeciliakoor en kan worden verhuurd aan derden.