Het sacrament van het huwelijk

Het kerkelijk huwelijk is binnen de rooms katholieke kerk een sacrament en daarbij een belangrijke stap op je levensweg. Belangrijkste moment is de wederzijdse belofte die je naar elkaar uitspreekt en waarin je belooft de ander te aanvaarden als je vrouw of man en haar of hem trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Om die ander lief te hebben en te waarderen al de dagen van je leven. De kerkelijke bedienaar bevestigt deze keuze en bekrachtigt daarmee de huwelijksbelofte. Een kerkelijk huwelijk vindt plaats binnen een viering. De vorm voor deze viering gebeurt in overleg tussen degenen die gaan trouwen en de voorganger.

Trouwen

Denkt u erover om te trouwen in de Urbanuskerk in het prachtige Ouderkerk aan de Amstel?
Of in een van de andere kerken in Amstelland? Maakt u dan ruim van tevoren een afspraak met pastor-diaken E. Brussee: e.brussee@rkamstelland.nl of 020-4961320.
Hij is beschikbaar om als kerkelijke bedienaar om op te treden bij het kerkelijk huwelijk en kan u vertellen wat er nodig is om deze belangrijke stap te zetten.

Voorbereiding op het kerkelijk huwelijk

Stellen die een kerkelijk huwelijk willen aangaan, wordt gevraagd om een voorbereiding te volgen van drie inhoudelijke bijeenkomsten. Hierin komt onder andere naar voren wat je precies belooft in de huwelijksbelofte naar elkaar en wat dat betekent. Daarnaast is er ruimte voor gesprek en kennismaking. De gesprekken ter voorbereiding van het kerkelijk huwelijk worden geleid door pastor-diaken Eugène Brussee.