Jongeren in de Urbanus

Jongeren nemen in de Urbanusgemeenschap een speciale plaats in. De jeugd heeft de toekomst en dat geldt ook in de gemeenschap. Bovendien vinden wij het belangrijk dat jongeren kunnen praten over hun eigen leven, spiritualiteit, dat vorm kunnen geven en kunnen delen. Jongeren hebben hun eigen manier om dat te doen. Zij gaan niet de gebaande wegen maar zoeken hun eigen weg. Zij willen vrij zijn in hun beleving en nieuwe vormen ontdekken De locatie wil jongeren hierin ondersteunen en hiervoor de voorwaarden scheppen.

Jongerengroep

De huidige jongerengroep is begonnen met jongeren die samen het vormsel hebben gedaan. Deze groep is later aangevuld met andere jongeren. De groep staat open voor nieuwe jongeren die mee willen doen. We komen zo’n 5 keer per jaar samen en beginnen telkens met een gezamenlijke maaltijd. Deelname aan de groepen kost niets. Het jongerenwerk wordt betaald door de locatie en de Club van 140. Wel vragen we een eigen bijdrage voor bijzondere activiteiten zoals de reizen. Er zijn in het verleden al ludieke acties georganiseerd om aan de eigen bijdrage te komen.

Activiteiten

  • Gesprekken over geloofsonderwerpen (bijvoorbeeld Kerstmis en Pasen, eigen Godsbeelden en over de persoon van Jezus).
  • Filmavonden op grond van een religieus thema (bv ‘the Mission’ of ‘the Railwayman’).
  • Activiteiten (bv. bezoek aan een synagoge, stiltewandeling door de duinen)
  • Acties voor een goed doel (bv. Mee helpen brood uitdelen aan daklozen in Amsterdam)

Informatie en opgeven

Voor alle informatie en om je op te geven kun je terecht bij Paul Liesker, telefoon 06-14181919 of of via de pastorie, telefoon 020-4961320 of e-mail.

Club van 140

Toen de Urbanuskerk 140 jaar bestond is er speciale aandacht gevraagd voor de jongeren in de parochie. Hieruit is een club van mensen ontstaan die het jongerenwerk in de gemeenschap een goed hart toedraagt. Zij steunen het jongerenwerk met een bijdrage van € 50,00 per jaar. Van dit bedrag wordt een deel van de kosten van alle activiteiten gefinancierd. De locatieraad beheert de financiën.

Graag willen we met deze hulp investeren in het levend houden van waarden en normen van de locatie en naar buiten toe, zodat de jongeren dit ook op latere leeftijd kunnen uitdragen.

Wilt u de Club van 140 steunen met een financiële bijdrage, neemt u dan contact op met het secretariaat, te bereiken via 020-4961320.