Kerkopbouw ofwel gemeenschapsopbouw is erop gericht dat we het contact met elkaar als gelovigen versterken, door ontmoetingen en publicaties maar ook in het meeleven met elkaar in lief en leed en in de aandacht voor elkaar.

Ontmoetingen

Een vitale geloofsgemeenschap ontstaat daar waar mensen zich welkom weten en zich thuis voelen. Zo’n gemeenschap wordt gedragen door de inzet van vele vrijwilligers die graag een actieve bijdrage leveren voor de kerk. Een positief klimaat is daarbij belangrijk met heldere structuren en aantrekkelijke taken. Maar zeker ook de ontmoeting tussen mensen is van belang. Daar waar mensen met elkaar in gesprek raken over wat hen raakt, hen boeit, hen bezighoudt. Gesprekken waarin alles aan de orde kan komen: liefde en geluk, verdriet en tegenslag, geloof én ongeloof. En dit alles dan verbinden met de verhalen en rituelen uit onze traditie.

Hieronder noemen we enkele manieren om de geloofsgemeenschap te versterken en de ontmoetingen mogelijk te maken:

  • Parochie en locatiebladen: Spirit, De Brug en het Bruggetje
  • Website Kerken Ouderkerk
  • Koffiedrinken met elkaar: na afloop van iedere zondagse viering (behalve in deze Coronatijd)
  • reizen/uitstapjes
  • vrijwilligersdagen
  • vieringen
  • momenten van geloofsverdieping en cursussen
  • bezoeken van (nieuw ingeschreven) gemeenschapsleden

Al deze aspecten en nog meer komen terug op deze website.