Levensmomenten en sacramenten

Tijdens ons leven komen we momenten en gebeurtenissen tegen waarbij we stil willen staan. We betrekken God bij ons leven en zoeken, als we gelovig zijn, de nabijheid van God om ons te bevestigen en ons te steunen. We willen horen wat de Schrift ons te zeggen heeft en we willen deel uitmaken van de gemeenschap. Vaak zijn er momenten die een grote impact op ons leven hebben. Levensmomenten waarin we essentiële keuzes maken voor waar we voor staan.

In de katholieke traditie worden een aantal van deze momenten bevestigd in wat we de sacramenten noemen. Zo kennen we het sacrament van het doopsel (voor volwassenen en kinderen) en het vormsel, maar ook dat van de Eucharistie (Eerste Communie), de biecht of verzoening, de ziekenzalving, het huwelijk en de priesterwijding.

Deze sacramenten zijn tekens van Gods nabijheid. Wanneer men een sacrament toegediend krijgt en ontvangt kan er een sterke ervaring zijn van de actieve aanwezigheid van God in ons leven.

Hoewel het overlijden en de uitvaart zelf geen sacrament is, heeft dit wel grote impact op de nabestaanden. We willen de overledene uit handen geven en aan God toevertrouwen. We zoeken de nabijheid van God in ons leven.

De hieronder liggende pagina’s beschrijven een aantal levensmomenten en sacramenten die in de Urbanus geloofsgemeenschap worden beleefd.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij pastor-diaken E. Brussee (020-4961320).

Aan een aantal vieringen van levensmomenten in de Urbanuskerk zijn kosten verbonden. U vindt een overzicht hiervan op de pagina Tarieven.