Het vroegere armenkantoor is tegenwoordig een aparte kapel: de Mariakapel of dagkapel. Deze ruimte is de hele dag geopend (van ong. 9.00 uur tot ong. 18.00 uur) voor degenen die even tot rust willen komen, een kaarsje willen opsteken, een intentie in het intentieboek willen schrijven, een gebed uitspreken, of zich willen bezinnen bij Maria.

Intentieboek in de Mariakapel

In de Mariakapel ligt een intentieboek waarin u uw intentie kunt schrijven. Deze intenties worden níet voorgelezen in de kerk, maar blijven bij het Mariabeeld in de kapel liggen om aan Haar te worden voorgelegd. Het is mogelijk om voor deze intentie een kaarsje op te steken in de kapel.

Rozenkransgebed

In de maanden mei en oktober is er iedere woensdagavond om 19.30 uur gelegenheid om met elkaar de rozenkrans te bidden.