Deze website is gestopt; de geloofsgemeenschap is nu onderdeel van de R.K. Heilige Maria Parochie. Daartoe behoren ook de gemeenschappen van de St. Urbanus Amstelveen-Bovenkerk. Titus Brandsma, de Augustinus en De Goede Herder.Lees verder …