Hayat-e-Nau Society for Human Development is een organisatie in ons zusterbisdom Hyderabad in Pakistan die zich met name inzet voor de rehabilitatie van gehandicapte kinderen. Op het volgende youtube kanaal kan kan je wat van hun activiteiten zien: https://youtube.com/user/hayatenaupak1997 . Urbanus Ouderkerk en de Goede Herder, hebben Hayat-e-Nau over de afgelopen twintigLees verder …

Ouders en kinderen (vanaf ongeveer groep 6) zijn van harte uitgenodigd om deze dag mee te vieren. Het thema is Halloween. De familiedag ziet er globaal als volgt uit: 16.00u. ontvangst16.30u. wandeling door het park met meegegeven thema17.00u. terugkomst en nagesprek17.30u. feest in de kerk18.30u. maaltijd met broodjes en soepLees verder …

Amstelveen, 10 oktober 2022 Betreft: 1e paal voor Ontmoetingsruimte bij de Urbanuskerk in Bovenkerk  Beste betrokkene bij de Urbanus in Bovenkerk, Na een lange voorbereidingstijd gaan we de Sint Urbanuskerk in Bovenkerk uitbreiden met een Ontmoetingsruimte. Daarmee komt een lang gekoesterde wens van de gemeenschap in vervulling en dat willenLees verder …

Op donderdag 20 oktober starten we weer met Geloven Nu. We komen om 20.00u. samen in de pastorie. De bijeenkomst duurt uiterlijk tot 22.00u. U bent van harte welkom om eens te kijken of dit iets is voor U. Geloven Nu is een methode voor geloofsgesprek aan de hand vanLees verder …

Op 6 november is er om 11.00u., dus na de viering, een presentatie door leden van het Parochiebestuur over de toekomst van onze parochie. De presentatie duur maximaal 30 minuten. Daarna is er ruimte voorheen stellen van vragen of om zorgen te delen. U bent allen van harte welkom.Lees verder …

Onze parochie krijgt een nieuwe naam. Een naam die voor parochianen en anderen mag getuigen von ons geloof in Jezus Christus. Door het bisdom zijn richtlijnen vastgesteld met de voorwaarden waaraan een naam voor een parochie dient te voldoen. De huidige naam, Parochie Amstelland, voldoet niet aan die voorwaarden omdatLees verder …

Op zaterdag 24 september wordt er een fietstocht gehouden langs alle kerken van ons parochieverband. We beginnen om 10.15u. in de Goede Herder. Daarna fietsen we naar de Augustinuskerk. Hier worden we om 11.00u. verwacht. Vandaar fietsen we naar Titus Brandsmakerk. Het programma daar begint om 12.30u. De Sint UrbanuskerkLees verder …