Moment van stilte en rust midden in de week

Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volheid van het bestaan, midden in ons mooie dorp en ons leven, is er iedere woensdagochtend in onze kerken een moment voor u om tot jezelf, de ander en God te komen.

Er is slechts één moment in de tijd waarop het essentieel is te ontwaken,
Dat moment is nu.
Hoe verlang ik te zien
Tussen de morgenbloemen
Het gelaat van de Vriend.
Ik zocht mijn ziel en mijn ziel kon ik niet zien.
Ik zocht mijn God en God ontweek mij.
Ik zocht mijn naaste en vond hen alle drie.

Stilte, branden van wierook, aansteken van de Paaskaars, gebeden en Schriftlezing, zingen van een Taizé-lied, moment van inkeer en verstilling en zegen. Zo ongeveer is de vorm van dit moment van stilte en inkeer. De vorm is geënt op het traditionele getijdengebed van onze kerk, maar tegelijkertijd zo open mogelijk gemaakt naar onze tijd toe. We hopen dat ieder dit op zijn of haar eigen wijze zal beleven.
Vanaf 8.30 uur is de deur van de kerk open, klokslag 8.45 uur begint het ochtendgebed, dat ongeveer een kwartier duurt, tot 09.00 uur Afwisselend is het in de Amstelkerk en de Urbanuskerk:

  • de oneven maanden in de Amstelkerk (hoofdingang),
  • de even maanden in de Urbanuskerk (via de Mariakapel).

Wees welkom, probeer het eens, maak een klein gaatje in de week vrij, vlak voordat je naar je werk gaat, of nadat je de kinderen naar school hebt gebracht.

Dit is een initiatief van de Raad van Kerken Ouderkerk, gedragen door diaken Eugène Brussee en dominee Benedikte Bos, die zullen voorgaan in deze ochtendgebeden.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Ochtendgebed.jpg