Raad van Kerken

De Raad van Kerken is een samenwerkingsverband tussen de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap en de Protestante Gemeente van Ouderkerk aan de Amstel. De Raad van Kerken zet zich in voor de bevordering van de oecumene in Ouderkerk. De Amstelkerk (PKN) en de St. Urbanuskerk (RK) weten elkaar al jaren te vinden via de Korte Brug. Daarnaast zijn er goede contacten met de Elimkerk (christelijke gereformeerd) in Ouderkerk en zijn er ook met hen soms gezamenlijke activiteiten, waaronder de Herdertjestocht rond Kerstmis.

Gezamenlijke vieringen en activiteiten

De Amstelkerk en de St. Urbanuskerk houden regelmatig gezamenlijke gebedsvieringen, zoals de oecumenische viering in de week voor de eenheid van de christenen in januari, de Aswoensdag viering, de oecumenische gezinsdienst voor de zomervakantie, de Vredesviering in september en de Oudejaarsviering op 31 december. Daarnaast worden er tal van activiteiten georganiseerd, waaronder een gezamenlijk ochtendgebed, wekelijks op woensdagochtend 8.45 u., meditatieavonden vanaf september tot aan Pasen, gezamenlijke Bijbelstudie (Bijbelwerkplaats), bezinningsavonden en activiteiten in de Veertigdagentijd.

Voor een overzicht van nieuws en activiteiten kunt u terecht op de homepage van www.kerkenouderkerk.nl. Deze gezamenlijke website van Urbanus- en Amstelkerk is een initiatief van deze Raad en wordt door de Raad beheerd.