De geloofsgemeenschap van de St. Urbanus te Ouderkerk aan de Amstel maakt deel uit van de Heilige Mariaparochie samen met de Urbanus Bovenkerk, de Augustinus en de Titus Brandsma in Amstelveen en de Goede Herder in Buitenveldert.

Het pastorale team bestaat uit: deken A. Bakker s.m.a., pastoor-deken E. Jongerden, diaken E. Brussee, diaken P. Koopman, pastoraal werkster D. Broersen.

Er is ook een parochiële website: www.heiligemariaparochie.nl, waarop alle parochienieuwsberichten, parochiële cursussen, bestuursleden enz. staan.

Eerst aanspreekbare voor de locatie Urbanus Ouderkerk:

Diaken E. Brussee, 020-4961320, e.brussee@rkamstelland.nl

Ledenadministratie

Dhr. J de Jong, 06-29913881, jongj@upcmail.nl

Locatiecoördinator

vacant

Locatieraad

locatieraad.urbanusouderkerk@rkamstelland.nl
Mevr. T. De Ruiter (voorzitter)
Dhr. J. de Jong (financiën, ledenadministratie, gebouwen)
Dhr. P. Liesker (secretaris, kerkhof en buitenruimte)
Mevr. D. Brugman
Dhr. W. Santos

Parochiebestuur RK Amstelland

www.rkamstelland.nl
secretariaat@rkamstelland.nl
Pastoor E. Jongerden (voorzitter)
Dhr. A. Verkleij (vice-voorzitter)
Dhr. E. Saan (penningmeester)
Dhr. H. ten Rouwelaar (secretaris)
Dhr. G-J. Zijp (gebouwenbeheer)
Mevr. Y. Stronkhorst (communicatie)

Rekeningnummers

Kerkbijdragen
Bankrekening: NL40 RABO 0351 8062 10 en NL97 INGB 0000 2905 35

Sint Urbanuskerk
Bankrekening: NL61 RABO 0351 8018 55 en NL47 INGB 0006 2598 45

Stichting Vrienden Vollebregtorgel Ouderkerk
Bankrekening: NL42 RABO 0300 5897 86

Stichting Urbanus Ouderkerk aan de Amstel
Bankrekening: NL86 RABO 0351 8218 72

Parochiële Caritas locatie Ouderkerk
Bankrekening: NL51 RABO 0351 8011 62

Werkgroepen

WERKGROEPENCONTACTPERSOONTELEFOON
1e Communiewerkgroepvia secretariaat020-4961320
Bezoekgroepvia secretaris020-4961243
Gezinsdiensten/’t Kwetternestmevr. B. Harte020-4964941
Interkerkelijk Stencilbureauinterkerkelijkstencilbureau@gmail.com
Jongerengroepdhr. P. Liesker06-14181919
Koor Elckerlycdhr. M. van der Velde06-12119204
Muzikaal begeleider alle korendhr. L. de Boer06-24226872
Parochieblad bezorgingdhr. M. Schwegler020-4965733
Parochieblad kopijredactieurbanusouderkerk@gmail.com
Parochiële Caritasdhr. P. Liesker06-14181919
Raad van Kerkenvia pastor E. Brussee020-4961320
St. Caeciliakoordhr. W. Compier020-4963146
Uitvaarten/Kerkhofdhr. P. Liesker06-14181919
Vormselvia secretariaat020-4961320