De Brug

Uit het archief van 2005:
Waar komt de naam van ons locatieblad ‘De Brug’ vandaan?
“Ons parochieblad wil een verbinding zijn tussen het kerkelijk gebeuren, het wel en wee van het kerkbestuur, de belangrijkste nieuwtjes, geboorten, overlijden, dopen, nieuws uit de werkgroepen, de regio, het bisdom enz. en de lezers. We willen graag een ‘brug’ slaan en zijn tussen kerkelijk gebeuren en de mensen voor wie wij kerk willen zijn: de geloofsgemeenschap van de katholieke Sint Urbanuslocatie hier in Ouderkerk. Wij hopen dat het nog lang zo mag blijven en dat u veel nieuws in ‘De Brug’ mag lezen om zodoende ook ‘een brug te slaan’ tussen oude en nieuwe tijden, tussen oude en nieuwe opvattingen, tussen bestaande tegenstellingen: écht om te over-bruggen.”

De Brug verschijnt 5 keer per jaar met informatie over en van de locatie, mededelingen, verslagen van werkgroepen, vergaderingen, het lief en leed van gemeenschapsleden, nieuws van de parochie en Stichtingen enz.
Na het verzamelen van de kopij en het lay-outen gaat de Brug naar het Interkerkelijk Stencilbureau waar het blad wordt gedrukt en gevouwen. Daarna wordt het verzendklaar gemaakt en verspreid door de vele vrijwillige bezorgers.

Kopij De Brug

Kopij voor De Brug het liefst per mail aanleveren op adres: redactieurbanusouderkerk@gmail.com.
De redactie geeft de voorkeur aan berichten vanuit de eigen gemeenschap en is daarom graag bereid om bijdragen van gemeenschapsleden op te nemen, maar behoud zich ook het recht voor teksten te weigeren of te veranderen.

Uiterste inleverdata kopij: Verspreiding:
14 januari 202011 februari 2020
20 april 202012 mei 2020
9 juni 202030 juni 2020

Bruggetje

Het Bruggetje is het maandelijkse mededelingen blaadje van de locatie. Het bevat de agenda en intenties voor de komende maand en extra mededelingen en oproepen. Het nieuwe Bruggetje ligt elk eerste weekend van de maand achterin de kerk en in de Mariakapel.

Kopij het Bruggetje

Kopij voor het Bruggetje het liefst per mail, vóór de eerste van de maand, aanleveren op adres: redactieurbanusouderkerk@gmail.com.

Spirit

Spirit is de naam van het parochieblad van de RK Parochie Amstelland waartoe de locatie Urbanus Ouderkerk ook behoort. Spirit verschijnt 5 keer per jaar samen met De Brug. Het parochieblad omvat de informatie, agenda, belangrijke wetenswaardigheden van de hele parochie met haar 5 locaties én de berichten vanuit het parochiebestuur en pastoresteam.
Spirit heeft een eigen parochie brede redactie, maar wil graag getipt worden over bijzondere gebeurtenissen en mensen in een locatie.
Voor tips en kopij kunt u terecht op redactie@rkamstelland.nl.

Parochiebladen

Alle parochie en locatiebladen zijn hieronder op deze pagina terug te lezen.
Wilt u De Brug en het Bruggetje digitaal ontvangen? Geef dan uw naam en emailadres door aan redactieurbanusouderkerk@gmail.com.

xxx