RK Parochie Amstelland bestaat uit verschillende geloofsgemeenschappen, te weten: de Augustinus, DeGoede Herder, H.Geest/ St. Urbanus Bovenkerk, Sint Urbanus Ouderkerk aan de Amstel en de Titus Brandsma. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens de parochie verwerkt en waarom dit gebeurt. U leest in deze verklaring ook welke rechten u heeft en waar u terecht kunt met vragen.