Hoewel er veel vrijwilligers actief zijn binnen de locatie, zijn we altijd op zoek naar aanvulling. Hieronder kunt u lezen welke werkgroep versterkt kan worden. Over alle werkgroepen kunt u geïnformeerd worden door diaken E. Brussee (020-4961320).
Schroom niet en neem contact op als u wat tijd over heeft en een dankbare taak wilt vervullen binnen onze gemeenschap.

Locatiecoördinator

Om de praktische zaken te regelen in de locatie en om de contacten te onderhouden met de hele parochie zoeken wij een locatiecoördinator. Iemand die de spin in het web wil zijn en kan delegeren en communiceren. Iemand die de gemeenschap een warm hart toedraagt en bereid is om energie en tijd te steken in het goed lopend houden van de locatie.
Wij weten dat we veel vragen, maar hopen dat er iemand is die dit op zich wil nemen. Tijden zijn in overleg en eventueel staat er een vrijwilligersvergoeding tegenover.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met diaken E. Brussee (020-4961320) of mevr. Helene van Huizen (020-4961243).

Caeciliakoor: Laat uw stem horen!

Het Caeciliakoor van de Urbanus Ouderkerk zingt maandelijks eenmaal en laat zich horen tijdens de hoogfeestdagen. Verder zingt het Caeciliakoor bij rouw -en trouwdiensten. Eenmaal per kwartaal zingt het koor een volledige Gregoriaanse viering.
Iedere dinsdagochtend wordt er gerepeteerd in de kosterswoning. Het koor kan versterking gebruiken van met name bassen/baritons en tenoren. Houdt u van zingen, meldt u dan …. Samen zingen is bovendien erg leuk! Bel naar dhr. W. Compier (020-4963146).

Bezoekgroep

We constateren dat het aantal ouderen dat een bezoek van iemand vanuit de kerk op prijs stelt, toeneemt. Ook de zieken van onze geloofsgemeenschap waarderen een bezoekje. De Bezoekgroep, – die ook aandacht schenkt aan jubilea enz. – ziet heel graag uitbreiding! Gaat u graag met mensen om en kunt u goed luisteren? Heeft u per week een paar uurtjes over? Dan verwelkomen wij u graag in onze bezoekgroep. U kunt contact opnemen met het secretariaat

Werkgroep Gezinsdiensten

De Werkgroep Gezinsdiensten bestaat uit ouders die kinderen op de basisschool hebben.
Maandelijks wordt er in de kerk een gezinsviering gehouden die door de werkgroep wordt voorbereid. Tijdens de gezinsviering zingt het kinderkoor ’t Kwetternest. De werkgroep verzorgt ook de gezinsviering met Kerstmis en de kinderkruisweg op Goede Vrijdag.
In deze werkgroep zijn nieuwe ouders zéér welkom. Informatie hierover kunt u krijgen bij mevr. B. Harte (020-4964941) of diaken E. Brussee (020-4961320).

Kinderkoor ‘t Kwetternest

Ook kinderkoor ’t Kwetternest zou het leuk vinden als er nog meer kinderen mee komen zingen.
Kinderen van groep 4 t/m groep 8 die van zingen houden en samen mee willen doen aan gezinsvieringen: doe mee!
Voor meer informatie of om je op te geven: Mevr. B. Harte (020-4964941) of diaken E. Brussee (020-4961320).

Lectoren/lectrices

Gemeenschapsleden die bij toerbeurt tijdens de liturgievieringen de lezingen en voorbeden lezen en assisteren bij het uitdelen van de Communie zijn van harte welkom. De lezingen en voorbeden liggen ter voorbereiding op de viering klaar in de sacristie. Ook het rooster kan men daar vinden. Hebt u interesse, beschikt u over een goede spreekstem en hebt u een paar uurtjes per maand over, dan bent u van harte welkom. Info: diaken E. Brussee (020-4961320).

Kosters

De kosters verlenen praktische medewerking aan de wekelijkse liturgievieringen en zorgen voor een goed verloop van deze vieringen. Zij werken volgens een beurtenrooster en verlenen ook assistentie bij uitvaarten, dopen en huwelijken.
Een of twee kosters er bij zou heel welkom zijn. Kosters zijn onmisbaar in de kerk en een onmisbare schakel bij de vieringen. Interesse in dit mooi werk? Info: diaken E. Brussee (020-4961320).

Kerkschoonmaak

Een groep mannen en vrouwen zijn actief bij het maandelijkse schoonmaken van de kerk. Dit is de 1e woensdag van de maand van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Het aantal mensen dat al jaren de kerk schoonhoudt, is aan uitbreiding toe. Wat vragen we? Personen die graag hun handen laten wapperen, eenmaal per vijf weken een paar uurtjes willen besteden aan het onderhoud van de kerk. Wat bieden we? Een goede sfeer, koffie met wat lekkers na afloop en het dankbare gevoel dat ‘onze’ kerk er weer netjes en schoon uitziet.
Info bij diaken E. Brussee (020-4961320).