Organisatie achter de vieringen

Om al deze vieringen goed te verzorgen, zijn er vele mensen actief in werkgroepen, koren en andere vormen van organisatie. Hieronder vindt u een klein overzicht.

Werkgroep Gezinsdiensten

De werkgroep Gezinsdiensten bestaat uit leden van onze gemeenschap die zelf kinderen hebben. Eens in de twee maanden wordt er in onze kerk een gezinsviering gehouden die door de werkgroep wordt voorbereid. Tijdens de gezinsviering zingen de kinderkoren ’t Kwetternest en de Boventoontjes. De werkgroep verzorgt ook de gezinsviering met Kerstmis en de kinderkruisweg op Goede Vrijdag.

Lectoren/lectrices

Leden van onze geloofsgemeenschap lezen bij toerbeurt tijdens de liturgievieringen de lezingen en voorbeden, en assisteren bij het uitdelen van de Communie. De lezingen en voorbeden liggen ter voorbereiding op de viering klaar in de sacristie. Ook het rooster kan men daar vinden.

Kosters

De kosters verlenen praktische medewerking aan de wekelijkse liturgievieringen en zorgen voor een goed verloop van deze vieringen. Zij werken volgens een beurtenrooster en verlenen ook assistentie bij uitvaarten, dopen en huwelijken.

Bloemen

De kerk en de vieringen worden wekelijks versierd met mooie bloemen, verzorgd door enkele vrijwilligers.
Om de bloemenversiering in stand te houden, is er een keer per jaar een speciale collecte. Maar giften op andere momenten zijn van harte welkom.
U kunt een gift doen via bankrekening NL61 RABO 0351 8018 55 t.n.v. bestuur Urbanusparochie o.v.v. bloemen. Wij hopen op deze manier de versiering in de kerk in stand te kunnen houden.

Kerkschoonmaak

Een groep mannen en vrouwen zijn actief bij het maandelijkse schoonmaken van de kerk. Dit is dan de 1e woensdag van de maand van 13.00 u. tot 15.00 u. U kunt altijd zo maar instappen: personen die graag hun handen laten wapperen, een maal per maand drie uur willen besteden aan het onderhoud van de kerk. De schoonmaakgroep heeft altijd een goede sfeer, koffie met wat lekkers na afloop en het dankbare gevoel dat ‘onze’ kerk er weer netjes en schoon uitziet.

Collectanten

Tijdens iedere viering wordt bij toerbeurt gecollecteerd ten behoeve van de eigen locatie of voor bijzondere doeleinden. Deze bijzondere doeleinden worden overgenomen uit het jaarlijkse Collecteschema dat verstrekt wordt door het bisdom.