Zondagochtend: 10.00 uur in de Urbanuskerk
Wekelijks vinden er vieringen plaats in de Urbanuskerk op de zondagmorgen om 10.00 uur.
In het locatieblad “De Brug” en op de pagina agenda van deze website kunt u zien of het om een Eucharistie gaat en wie hierin de celebrant is, of een andersoortige viering en wie hierin zal voorgaan. Tevens welk koor de Eucharistie/viering opluistert of dat het gaat om samenzang.
Op dagen dat de viering via de livestream wordt uitgezonden begint deze om 10.30u.

Ochtendgebed: woensdagochtend 9.45 uur in de Urbanuskerk en Amstelkerk
Het gehele jaar door is er op de woensdagochtend gelegenheid om met elkaar het ochtendgebed te bidden. De kerk is dan om 8.30 uur open voor bezinning en stilte. Het ochtendgebed begint om 8.45 uur In de even maanden vindt dit ochtendgebed plaats in de Amstelkerk. In de oneven maanden in de St. Urbanuskerk.
Gun u zelf dit wekelijkse moment van rust, gebed en bezinning.

Eucharistie: woensdagochtend 11.00 uur (2e en 4e woensdag van de maand) in Zorgcentrum Theresia, Theresiastraat 312, Ouderkerk aan de Amstel
In zorgcentrum Theresia wordt elke 2e en 4e woensdag van de maand een viering gehouden voor bewoners en geïnteresseerden.

Eucharistie met stille Aanbidding: donderdagavond 10.00 uur of 19.30 uur (3e donderdag van de maand) in de Urbanuskerk
Het is een weldadige ervaring om in stilte te bidden bij het Allerheiligste, Gods aanwezigheid onder de gedaante van brood. We doen dat aansluitend na het vieren van de Eucharistie. Na ongeveer een kwartier wordt deze aanbidding afgesloten met een lied, een gebed en aansluitend de zegen met het Allerheiligste. Deze viering en aanbidding zijn afwisselend ’s morgens of ’s avonds. Op de website vindt u de tijd voor de betreffende maand.

Rozenkransgebed: woensdagavond 19.30 uur (maanden mei en oktober) in de Mariakapel
In de maanden mei en oktober is er iedere woensdagavond om 19.30 uur gelegenheid om met elkaar de rozenkrans te bidden. Dit vindt plaats in de Mariakapel.