Een website voor en door gemeenschapsleden

De website van de Urbanus locatie is tot stand gekomen op initiatief van de Raad van Kerken. Vanaf de gezamenlijke webpagina www.kerkenouderkerk.nl kunt u surfen naar de website van de Amstelkerk of naar de website van de Urbanus locatie.

Doel van de gemeenschappelijke website

De intentie van deze website is om gezamenlijke (oecumenische) vieringen en activiteiten vanuit de St. Urbanuskerk en de Amstelkerk kenbaar te maken. Door deze website heeft u nu de mogelijkheid om eens een kijkje te nemen bij uw buurkerk. Bent u nooit nieuwsgierig geweest over wat er nu bij die “andere” kerk allemaal speelt? Via de websites kunt u van de beide kerken nieuwsberichten lezen, het lijfblad doornemen en zien welke activiteiten in de planning staan.
Wij hopen dat het initiatief van de beide websites dan ook oecumene-bevorderend zal werken.

Mogelijkheden van de Urbanus website

Onze website kan mensen van buiten en leden van de kerkgemeenschap snel en goed informeren over het reilen en zeilen van uw kerkgemeenschap. Daarnaast hopen wij de communicatie onderling en met de kerkorganisatie te bevorderen, om zo te komen tot een hechtere geloofsgemeenschap.