Onder de Werkgroep Caritas Ouderkerk valt de Bezoekgroep die ouderen, zieken en eenzamen mensen bezoekt, thuis, in verpleeghuizen en ziekenhuizen, maar ook jubilarissen. Daarnaast worden er kerstpakketten uitgedeeld voor mensen met een krappe beurs en is er een mogelijkheid tot individuele financiële hulp. De werkgroep steunt ook belangrijke initiatieven binnen Ouderkerk die te maken hebben met Caritas.

De noden en behoeften zijn niet uitsluitend financieel; in tijden waarin voor veel mensen, vaak ouderen, gevoelens van eenzaamheid de grootste nood vormen, kan hulpverlening ook bestaan uit de vorm van een gesprek of morele ondersteuning. Hulpverlening in materiële zin is eveneens mogelijk.

Met de stijgende welvaart in Nederland is de noodzaak voor individuele hulpverlening weliswaar verminderd, maar zal deze hulpverlening door een Caritas instelling altijd moeten blijven bestaan.

Schenkingen

Om de noden en behoeften die financiële steun nodig hebben, te kunnen bekostigen, dient de Caritas Amstelland op verschillende wijzen fondsen te werven. Dit gebeurt vaak door middel van speciale collectes of door andere speciale acties.

De Caritas van de locatie Ouderkerk kunt u ook steunen.
Via rekeningnummer NL51 RABO 0351801162 kunt u een schenking doen.
Schenkingen vallen onder de ANBI regeling van de belastingdienst.

Hulpverzoeken

Denkt u hulp nodig te hebben van de lokale of parochiële Caritas? Of kent u iemand die hulp nodig heeft? Laat het weten!
Uiteraard zullen alle individuele verzoeken strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Informatie

Indien u meer wilt weten over het werk van uw Caritas, neemt u dan contact op met een van de leden van de Werkgroep Caritas Ouderkerk:
Dhr. N. van Wieringen (tel. 020-4964175)
Dhr. P. Liesker (tel. 06-58846364)