Ziekenzalving en ziekenzegen

Als mensen ernstig ziek zijn of in de laatste fase van hun leven kan het sacrament van de zieken of een ziekenzegen een belangrijke kracht en steun zijn. In de gebeden en de teksten uit de Bijbel sta je samen stil bij de eindigheid van het leven, maar ook bij de hoop op een leven na de dood. Familie kan hierbij zijn.

Het sacrament van de ziekenzalving bevat een aantal symbolische handelingen met als belangrijkste moment de zalving van hoofd en handen en de vergeving die daarmee verbonden is. Indien gewenst en zo mogelijk kan de zieke ook de communie ontvangen. Het sacrament van de zieken is voorbehouden aan een priester.

Naast de ziekenzalving is het ook mogelijk om een ziekenzegen te ontvangen en daarnaast de communie. Belangrijkste moment daarbij is de handoplegging en de zegening van de zieke. Deze ziekenzegen kan ook door een diaken of pastoraal werk(st)er worden toegediend.

Voor het sacrament van de ziekenzalving of een ziekenzegen kan men contact opnemen met het secretariaat of pastor-diaken E. Brussee: 020-4961320.